Skip to main content

Postup a vyřízení reklamace

  1. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u dodavatele či prostřednictvím e-mailu: reklamace@kingsmen.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, k zobrazení nutno povolit JavaScript . Kupující uvede zejména název výrobku, číslo faktury za zboží nebo objednávky, popis problému a případně kontaktní údaje pro urychlení komunikace..
  2. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží čisté a  hygienicky nezávadné. Dodavatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
  3. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
  4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.