Skip to main content

Doručení a platby

Dodací lhůta

 1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.
 2. V případě objednání více zboží v jedné objednávce s různými dodacími lhůtami bude odesláno po zkompletování celé objednávky, tedy podle nejdelší dodací doby z uvedených u jednotlivých objednaných výrobků. Dodání zboží je možné rozdělit po předchozí domluvě na více zásilek. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce nebo poté změněnou kupujícím písemnou formou.
 3. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít.

Způsob dopravy

 1. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, před závazným objednáním, případně zaplacením zboží.
 2. Kupující má taktéž možnost po předchozí domluvě s dodavatelem převzít zboží osobně. V případě  zaslání zboží je dodavatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek za balné, o jehož výši bude kupující informován před odesláním objednávky dodavateli.

Způsob uhrazení kupní ceny

 1. Kupující může kupní cenu uhradit buď předem, nebo při dodání zboží.
 2. Zboží je možné v plné výši uhradit poukázáním kupní ceny předem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky), který platbu identifikuje.
 3. V případě volby platby předem je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 10 dnů od potvrzení kupní smlouvy dodavatelem. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, kupní smlouva se ruší. Pro takový případ se kupující dohodli tak, že kupující je povinen uhradit dodavateli  částku ve výši 500,- Kč, k čemuž dává kupující výslovný souhlas. Tato dohoda o úhradě uvedené částky je samostatným závazkem, nastupujícím po zrušení kupní smlouvy.
 4. Pokud kupující provede úhradu v termínu do 4 dnů od potvrzení jeho objednávky ze strany dodavatele, ručí dodavatel za dostupnost zboží skladem s termínem dodání do 7 pracovních dnů.
 5. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
 6. Dodavatel může poskytovat slevové kupóny, a to buď na určitou částku z kupní ceny či na částku vyjádřenou procentem z kupní ceny. K získání slevy musí být kupón řádně uplatněn u dodavatele.  Kupón nelze uplatnit po uplynutí stanovené lhůty jeho platnosti. Oprávněným uplatněním kupónu vzniká kupujícímu právo na určenou slevu z kupní ceny jím objednaného, zakoupeného a zaplaceného  zboží. Uplatněním kupónu nevzniká kupujícímu právo na jakékoliv finanční plnění ze strany dodavatele.  V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena pouze částka odpovídající jím zaplacené kupní ceně po uplatnění slevy. Kupující může v rámci objednávky uplatnit vždy pouze jeden kupón. Kumulace slev není možná.